Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

 

Warunki korzystania z usługi

Stronami umowy sprzedaży w sklepie internetowym sumar.com.pl jest:

 

SUMAR  Spółka z o.o  z  siedzibą  przy ul.Objazdowej w Radzionkowie o numerze

NIP 627 001 67 87 oraz 

Regon 003592923

SUMAR  Sp z o.o wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w  Gliwicach  X Wydział Gospodarczy pod numerem

KRS 0000145239

posiada konto bankowe  :

                                   25  1050 1230 1000 0022 6998 8107

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, lub firma dalej nazywana „Klientem”.

Składanie zamówień w sklepie odbywa się poprzez:

  1. wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie sklepu   www.sumar.com.pl
  2. kontakt telefoniczny dostępny pod numerami:(32) 2890611  lub 602 776 531
  3. przesłanie zamówienia e-mailem na adres    info@sumar.com.pl
  4. przesłanie zamówienia faksem na numer      (32) 389 84 60

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

 

Wszystkie zamówienia realizowane są na bieżąco. Przesyłki wysyłane są codziennie od poniedziałku do piątku  do godziny 15:00


Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

O dokładnym terminie dostarczenia przesyłki i jej numerze Nabywca jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail (gdy został podany).Taką informację  może również uzyskać na stronie WWW  .

 

Każdy klient składając zamówienie w sklepie wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu kupującego na zamówione towary.


  • W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu na magazynie/ wyczerpania asortymentu klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

 

  • W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

 

  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność  zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 

  • Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient  ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych z opcją płatności przy odbiorze. Towar odesłany przesyłką za pobraniem nie będzie odbierany. Zwracany towar klient zwraca na swój własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep towaru przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

  • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

  • Koszty przesyłki naliczane są automatycznie w zależności od wagi paczki. Waga paczki naliczana jest jako suma wagi wszystkich towarów w zamówieniu, przy czym waga towaru nie informuje o rzeczywistej wadze towaru, a jest tylko współczynnikiem służącym do wyznaczenia rzeczywistego kosztu transportu.

 

  • Koszt przesyłki wyliczony przez system podczas składania zamówienia jest kosztem przesyłki ostatetcznym i nie ulega zmianie, nawet w przypadku gdy firma kurierska naliczy sprzedawcy większą kwotę niż ta za zapłacona za sprzedawcę.

 

  • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

  • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


  • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

  • Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu narzedzia.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 

  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i politykę prywatności sklepu sumar.com.pl. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).